Varför ett branschråd?

Möten och event står för en allt större del av företagens kommunikationsbudget och framtiden för branschen ser minst sagt ljus ut. Med målsättningen att skapa riktigt starka och konkurrenskraftiga möten och event har vi dock ett antal utmaningar att gemensamt ta tag i.

  • Branschen är relativt ung och saknar till stora delar gemensamma ramar.
  • Event och möten ses alltför ofta som en kostnad istället för en investering.
  • Tidsaspekten räknas inte med i kostnaden: dels den tid det tar för egen personal på företag eller organisation som inte är proffs, dels den tid man begär att deltagarna ska lägga.
  • Event och möten hanteras rent organisatoriskt på en för låg nivå.
  • Kvantitet går före kvalitet. Många gäster/kunder, längre program och påkostad rekvisita prioriteras över fördjupade relationer med rätt gäst/kund.
  • Rent generellt möts vi alla dagligen av hundratals budskap. Hur sticker vi ut, hur når vi fram och gör avtryck? Hur attraherar vi besökare till våra arrangemang?

Vi menar att det krävs en förändring av synen på möten och event. Och framför allt vet vi att det finns en enorm potential att skapa effektivare, starkare och bättre event! Flertalet aktörer inom branschen är relativt små företag, som tillsammans kan skapa en betydligt starkare bas och ett nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte.