Vår mission

Vi vill utmana, ifrågasätta, påverka, förbättra och utveckla – oss själva och branschen.
Vi vill skapa en öppen dialog inom mötes- och eventbranschen som inkluderar beställare, underleverantörer, media och nästa generations eventproducenter.

Våra fyra fokusområden är:

Lyfta fram de mervärden event skapar

Möten och event har en stark och direkt påverkan på företagets varumärke och ska alltid tillföra affärsnytta. Fokus inom eventarbetet måste vara de värdeskapande lösningarna – hur eventet kan driva försäljning, förändra attityder, skapa engagemang, öka kunskapen hos målgruppen, samt bygga nya och starka relationer.

Höja branschens status

En professionell eventproducent måste ha en strategisk utgångpunkt för att kunna säkerställa att ett event lever upp till kundens målsättning. Om vi som konsulter, rådgivare och konceptutvecklare ska hjälpa våra kunder med strategiska frågor som skapar affärsnytta måste prisbilden för eventbranschen förändras. Likaså måste diskussionen kring möten och event lyftas till en strategisk nivå.

Event är livekommunikation, här och nu. Inget får gå fel eller kan tas om. Därför är det viktigt med rätt personal både internt och hos underleverantörer. Kompetens och erfarenhet är avgörande.

Utbilda eventköpare

Vi vill öka insikten om event som en strategisk och inte enbart en praktisk fråga. Den som beställer behöver ha fokus på eventets varumärkesbyggande funktion och vara tydlig i vad de vill ha ut av eventet. Vi vill också bidra med kunskap och inspiration kring t ex planering, budget, samordning och upphandling av leverantörer.

Lyfta fram Skåne som eventregion

I Skåne finns ett fantastiskt utbud av kompetenser inom eventbranschen. Allt från strategiska projektledare och kreativa konceptutvecklare till spännande leverantörer av många nytänkande eventtjänster samt utmärkta platser för möten och event. Varför gå över ån efter vatten?