Bli medlem

Eventproducenter, leverantörer och samarbetspartners till möten och event kan bli medlemmar i branschrådet. Medlem i branschrådet är juridisk person som godtar och följer vår värdegrund.

Branschrådet arrangerar medlemsmöten cirka 4 gånger per år. Vid dessa möten arbetar vi aktivt för att driva på utvecklingen inom branschrådets fokusområden och vi har ofta externa föreläsare för samtal kring olika branschfrågor.

Det ska vara högt i tak, möjligt att föra fram nya idéer, dela erfarenheter samt få tips och råd. Ambitionen är att komma fram till konkreta åtgärder som t ex inlägg i media, utbildningsinsatser eller nya verktyg som kan driva branschen i rätt riktning.

Medlemskap kostar 1 200 kr exkl. moms för ett år (endast helårs-medlemskap är möjligt). Medlemskapet är bundet till företaget som juridisk person och gäller max två representanter per möte (kan vara varierande personer). Skicka anmälan till info@sbme.se.

Detta får du för medlemsavgiften:

  • Vara med och driva utvecklingen inom branschen
  • Inbjudan till löpande kvalitativa medlemslunchar, kostnad för förtäring tillkommer
  • Möjlighet till erfarenhetsutbyte med branschkollegor och kompetensutveckling

Alla i branschrådet gör sin insats på frivillig basis utan ersättning. Medlemsavgifterna finansierar branschrådets externa utgifter, så som hemsida, föreläsare och eventuella eventarrangemang m.m.