Lyft Skånes möten och event!

Det krävs en förändring av synen på möten och event

Vi vet att det finns en stor potential att skapa effektivare, starkare och bättre event! Flertalet aktörer inom branschen är relativt små företag, som tillsammans kan skapa en betydligt starkare bas och ett nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vi vill utmana, ifrågasätta, påverka, förbättra och utveckla – oss själva och branschen. Vi vill skapa en öppen dialog inom mötes – och eventbranschen som inkluderar beställare, underleverantörer, media och nästa generations eventproducenter.

Bild till webb

Fokus på Event 2018 

24 januari träffades aktörer från olika delar av eventskåne för att diskutera hur vi gemensamt kan stärka regionen. Många intressanta samtal från scenen blandades med diskussioner bland deltagarna. Vilka event saknar vi i Skåne? Hur ligger vi till jämfört med andra regioner? Vad behöver vi göra för att flytta fram positionerna ytterligare? Vad kan vi lära av andra branscher?

Känslan var tydlig av att det redan idag händer mycket i regionen, men att många spännande initiativ inte lyfts fram tillräckligt. Vi behöver tillsammans hitta nya lösningar, synliggöra allt det bra som redan görs och ha ambassadörer som träder fram.

Många menade att det saknas en gemensam plattform för dessa frågor och att branschen och övriga samhällsaktörer måste bli bättre på att samverka. Mycket handlar om att fysiskt träffas och våga dela med oss av erfarenheter och idéer.

Malmö är fokus för mycket som händer i regionen, men Skåne är mycket mer än så. Vi måste hitta sätt att knyta ihop Skånes olika delar för att bli tydligare i vad vi har att erbjuda. Det kan även finnas konkurrensfördelar i att hitta samarbeten med Greater Copenhagen.

SBME kommer nu att fortsätta diskussionerna inom branschrådet men också ta kontakter med olika andra aktörer för att driva arbetet vidare framåt. Vi välkomnar idéer och nya samarbeten, så hör gärna av dig till oss på info@sbme.se eller till någon av våra medlemsföretag.

Se vår film från Fokus på Event 2018 >>