Lyft Skånes möten och event!

Det krävs en förändring av synen på möten och event

Vi vet att det finns en stor potential att skapa effektivare, starkare och bättre event! Flertalet aktörer inom branschen är relativt små företag, som tillsammans kan skapa en betydligt starkare bas och ett nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vi vill utmana, ifrågasätta, påverka, förbättra och utveckla – oss själva och branschen. Vi vill skapa en öppen dialog inom mötes – och eventbranschen som inkluderar beställare, underleverantörer, media och nästa generations eventproducenter.


FOKUS PÅ EVENT 2020

MÖTEN & EVENT SOM NYCKELN TILL FÖRÄNDRING

Missa inte Skånes bästa konferens om möten och event den 31 januari!

Det är fjärde året Skånska Branschrådet för Möten och Event arrangerar konferensen. Denna gången lyfter vi hur möten och event kan användas som ett kraftfullt verktyg när man vill få med sin organisation eller sina kunder mot nya mål eller förändra attityder och beteenden. Allt i syfte att skapa affärsdrivande resultat och långsiktiga effekter.

Under Fokus på Event får vi lyssna på och inspireras av:

  • Nadja Sörgärde, Lunds Universitet, som talar om hur man bäst undviker motstånd mot förändringar.
  • Peter Winitsky, Creative Meetings, ger oss handfasta tips och verktyg för att hur man verkligen får event att skapa förändring.
  • Katarina Roddar, PwC, berättar om företagets stora event ”8000 timmar” med fokus på värderingsarbete inom hållbarhetsfrågor.

Det blir en halvdag fylld av intressanta samtal, diskussioner och möjlighet att nätverka.

Klicka på knappen nedan för att läsa mer och redan nu säkra din plats till konferensen. Följ oss gärna också på Facebook och LinkedIn för att inte missa information kring Fokus på Event 2020.

Varmt välkomna!

Skånska Branschrådet för Möten och Event

Till anmälan och mer information om Fokus på Event 2020

Tid: fredag 31 januari 07.45 – 13.00

Plats: Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö


En sammanfattning och bilder från Fokus på Event 2019 hittar du här.

Video från Fokus på Event 2019