Lyft Skånes möten och event!

Det krävs en förändring av synen på möten och event

Vi vet att det finns en stor potential att skapa effektivare, starkare och bättre event! Flertalet aktörer inom branschen är relativt små företag, som tillsammans kan skapa en betydligt starkare bas och ett nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vi vill utmana, ifrågasätta, påverka, förbättra och utveckla – oss själva och branschen. Vi vill skapa en öppen dialog inom mötes – och eventbranschen som inkluderar beställare, underleverantörer, media och nästa generations eventproducenter.


Fokus på Event 2019

Den 8 februari bjöd Skånska Branschrådet för Möten och Event för tredje gången in till Fokus på Event – en konferens för såväl leverantörer, kunder och andra samhällsaktörer. Temat för året handlade om hur man når långsiktiga effekter med sina möten och event och vi fick höra flera spännande exempel på event där en genomtänkt strategi skapat affärsnytta.

Från scenen delade följande med sig kring sina tankar och erfarenheter:

  • Magnus Sallbring, Atea
  • Kristian Rankloo, IKEA
  • Charlotte Grimlund, Step2 Communication
  • Simon Strandvik, Greentime

En sammanfattning och bilder från Fokus på Event 2019 hittar du här.

Video från Fokus på Event 2019