Lyft Skånes möten och event!

Det krävs en förändring av synen på möten och event.

Vi vet att det finns en enorm potential att skapa effektivare, starkare och bättre event! Flertalet aktörer inom branschen är relativt små företag, som tillsammans kan skapa en betydligt starkare bas och ett nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vi vill utmana, ifrågasätta, påverka, förbättra och utveckla – oss själva och branschen.
Vi vill skapa en öppen dialog inom mötes- och eventbranschen som inkluderar beställare, underleverantörer, media och nästa generations eventproducenter.

Annonser